Opstijgend vocht

Uw kelder of ondergrondse ruimte waterdicht maken zal natuurlijk vragen om een investering maar in vele gevallen kan u beroep doen op een premie van de overheid. Zo is er de Overkoepelende renovatie premie voor huiseigenaren in het Vlaams gewest die hun woning willen verbeteren.

Daarnaast is er ook nog de Vlaamse renovatiepremie. Het is wat zoekwerk om uit te vinden of u in aanmerking komt maar het kan de kosten van uw kelderdichting behoorlijk doen dalen.

Optrekkend vocht ter hoogte van het gelijkvloers en insijpelend grondwater in ondergrondse gemetste muren zijn zaken die opgenomen kunnen worden in deze premies.

Wij raden aan om steeds in uw eigen gemeente de juiste informatie hierover aan te vragen, want mogelijks kunnen de voorwaarden lichtjes afwijken naar gelang uw woonplaats.