Rudy Van Aelst

Menu

Komt er water binnen via leidingdoorvoeren, de kelderverluchting of de keldermonden?

In veel kelders vormen de leidingdoorvoeren, de kelderverluchting of de keldergaten zwakke punten voor de waterdichtheid. Zowel bij oude als recente kelders liggen deze regelmatig aan de basis van water- of vochtinfiltraties. Dankzij onze jarenlange expertise hebben wij voor elk vochtprobleem de juiste technische oplossing in huis.

Elastisch afdichten van leidingdoorvoeren

In vrijwel elke kelder zijn doorvoeren aanwezig voor het binnenbrengen van kabels of leidingen voor gas, elektriciteit, water,…. Deze leidingen krimpen of zetten uit onder invloed van temperatuursverschillen.

Dit krimpen of uitzetten verloopt anders dan bij de omliggende muur- of vloerconstructies, waardoor na verloop van tijd haarscheurtjes ontstaan rond de doorvoeren. Deze scheurtjes leiden – zeker bij een hoge grondwaterstand – op hun beurt mogelijk tot waterinfiltratie in de kelder.

In vele kelders zijn deze doorvoeren niet of onoordeelkundig afgedicht. Zo wordt er vaak een ‘stijf’ dichtingsmateriaal gebruikt, maar dit materiaal is niet bestand tegen het krimpen of uitzetten.

Wij zorgen voor een vakkundige afdichting van elke doorvoer met een elastische dichtingslaag. Hiervoor gebruiken we Sika 11 FC siliconen. Wij dichten leidingdoorvoeren af mét garantie op waterdichtheid.

Vochtproblemen door de kelderverluchting?

Elke kelder heeft nood aan voldoende verluchting. Zonder treedt er in de kelder condensvorming op. Deze condens kan zelfs oplopen tot één emmer water per dag.

Bij een slechte plaatsing kunnen verluchtingsbuizen – die juist vochtproblemen moeten voorkomen – heel wat ellende veroorzaken. Al te vaak zien we een gebrekkige dichting rond de buis aan de binnenzijde van de kelder ofwel een slecht geplaatste dichting rond de buis in de wand.

In andere gevallen stellen we dan weer vast dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat er ofwel grondwater ofwel regenwater in het open T-stuk van de verluchtingsbuis terechtkomt én vervolgens zo in de kelder vloeit.

Wij lossen beide problemen gericht op. Enerzijds werken we verluchtingsbuizen aan de binnenzijde af met een waterdichte elastische afdichting. Anderzijds voorzien we voor de verluchting aan de buitenzijde van de woning – via een T-stuk – een verticale buis van ongeveer 40 centimeter diep. Deze buis is aan de onderzijde waterdicht afgesloten waardoor ze enerzijds het grondwater tegenhoudt en anderzijds dient als vergaarbakje voor het regenwater.

De diepte van dit ‘vergaarbakje’ volstaat perfect, rekening houdend met de hoeveelheid regenwater die wordt opgevangen en de verdamping.

Vochtproblemen door de verluchting in je kelder? Wij lossen elk probleem vakkundig op.

Loopt er water binnen via je keldermond?

Ook keldermonden zijn mogelijk de oorzaak van waterinfiltratie in je kelder. Wanneer slagregens via het keldergat je kelder binnendringen, dan bieden wij een totaaloplossing.

Wij vervangen je keldergat door een vakkundig geplaatste verluchtingsbuis. Hiervoor voorzien we een verluchting die aan de binnenzijde elastisch is afgedicht. Aan de buitenzijde verhinderen we met ons hierboven beschreven zelfontwikkeld systeem dat er zowel grond- als bovenwater in de verluchting kan.

Aan de binnenzijde zorgen we met de nodige cementeringslagen en het aanwerken van de naden met elastische afdichtingslagen dat je vroegere keldergat vakkundig wordt weggewerkt.