Rudy Van Aelst

Menu

Wij maken alle kelderdoorvoeren 100% waterdicht

Het onoordeelkundig afdichten van kelderdoorvoeren voor het binnenbrengen van gas-, water- elektriciteits- of andere leidingen leidt in vele gevallen tot waterinfiltratie in de kelder. ADV Works ontwikkelde een eigen unieke aanpak om kelderdoorvoeren elastisch af te dichten. Deze werkwijze leidt – mét garantie – tot blijvend waterdichte doorvoeren. Je kan ons zowel inschakelen voor heoplossen van waterinfiltratieproblemen aan bestaande doorvoeren alsook in nieuwbouwprojecten. 

 

Vrijwel iedere kelder bevat in de muren doorvoeren van kabels, buizen of nutsleidingen. Bij een slechte afdichting of het ontbreken van een afdichting, vormen deze doorvoeren zwakke punten met een groot risico op waterinfiltratie.   

 

Hoe ontstaat waterinfiltratie langs een kelderdoorvoer?  

Onder invloed van de temperatuursverschillen doorheen de seizoenen, krimpen of zetten de leidingen en kabels uit.   

 

Dit krimp- en uitzettingsproces verloopt anders dan voor de betonnen- of de gemetste keldermuur met cementering. Dit verschil in uitzetten en krimpen leidt al snel tot een zichtbaar scheurtje tussen de doorvoer en de bestaande muurconstructie.   

 

Deze scheurtjes vormen de oorzaak van waterinfiltratie. Wanneer er tegen de keldermuur grond-, boven- of regenwater aanleunt ter hoogte van de kelderdoorvoer, zal het water hierlangs de kelder binnendringen.  

 

Hoe waterinfiltratie langs een kelderdoorvoer voorkomen? 

Zeer veel kelderdoorvoeren worden niet, onvoldoende of onoordeelkundig afgewerkt met foutief of ‘stijf’ dichtingsmateriaal. Stijf materiaal kan onmogelijk het verschil in uitzetten en krimpen opvangen. Hiervoor is een elastische dichtingslaag nodig.  

 

ADV Works ontwikkelde een eigen werkwijze om de verschillende materialen ‘volledig’ elastisch met elkaar overlappend  te verbinden. Zo werken we bijvoorbeeld een elektriciteitskabel die geplaatst is in een PVC-buis van diameter 160 mm helemaal van de kabel tot op de constructieve keldermuur elastisch aan. 

 

Het waterdicht en elastisch aanwerken van doorvoeren voeren we steeds met waarborg uit, behalve bij foutief geplaatste doorvoeren. Hierbij worden eerst constructieve aanpassingen gemaakt, om alsnog te kunnen genieten van waarborg. 

 

Wens je een vrijblijvende offerte voor het waterdicht maken van een kelderdoorvoer, contacteer ADV-Works.