Rudy Van Aelst

Menu

“Wie moet je nog geloven? Gelukkig nam Rudy wél de tijd.”

Pas toen de winter aanbrak, ontdekten Gert Veelaert en Ilse Haldermans uit Tielen met welke ernstige vochtproblemen hun recent aangekochte woning af te rekenen had. “In de kelder steeg het waterniveau tot 10 à 15 centimeter én de muren op de benedenverdieping hadden sterk geleden onder opstijgend vocht”, vertellen Gert en Ilse. Tijdens hun zoektocht naar een oplossing, kregen ze meerdere ‘vochtspecialisten’ over de vloer. Gert en Ilse: “Iedereen vertelde een ander verhaal. Alleen Rudy nam uitgebreid de tijd om grondig te analyseren wat het probleem was. Tot onze grote tevredenheid zijn we uiteindelijk ook met hem in zee gegaan. Alle problemen zijn volledig van de baan.”

De woning die Gert en Ilse kochten, dateert uit 1952. “Door het stijgende grondwater in de winter, kwam de oude gemetste kelder onder water te staan. We konden niet langer wachten voor een structurele oplossing. Er moest iets gebeuren.”

Opstijgend vocht

Naast de waterinfiltraties in de kelder, had de woning te lijden onder opstijgend vocht. “In mijn zoektocht naar een oplossing contacteerde ik viertal gespecialiseerde aannemers voor een plaatsbezoek. Elk kwam met een ander verhaal op de proppen met telkens verschillende oplossingen. Al na vijftien minuten toverden ze een offerte tevoorschijn, zonder verdere analyse. Als leek weet je gewoon niet wie te geloven.”

Eerst grondige analyse, pas dan offerte

Gelukkig behoorde ook Rudy Van Aelst van ADV-Works tot de gecontacteerde vochtspecialisten. Ilse: “Vooraleer uitspraken te doen over het opstijgend vocht, verwijderde Rudy het pleisterwerk. Hij was de enige die hiervoor moeite deed. Zo kon hij grondig analyseren wat er werkelijk aan de hand was. Pas toen hij zeker was dat de waterkeringslaag ontbrak of onoordeelkundig was aangebracht, stelde hij de oplossing voor van vochtwerende injecties. Ook voor de waterdichte bekuiping van de kelder gaf hij veel meer toelichting dan de overige aannemers.

Flexibele uitvoering

Ook over de uitvoering van de voorgestelde oplossingen zijn Gert en Ilse uitermate tevreden. Gert: “Rudy en zijn team stelden zich uiterst flexibel op. Zelf moest ik alles uit de kelder verwijderen, waaronder de boiler en de trap. Meteen nadien is Rudy aan de slag gegaan voor de bekuiping. Zo heeft hij de hinder voor ons – zo hadden we een tijdje geen warm water – tot een absoluut minimum herleid.”

Vochtwerende injecties

Om het opstijgend vocht aan te pakken, bracht ADV-Works vochtwerende injecties aan. “Daarbij hebben we de volledige benedenverdieping laten behandelen. Ik wilde een grondige oplossing. Dankzij de expertise van Rudy moesten niet alle muren geïnjecteerd worden, wat uiteraard een besparing inhield voor ons. Zo kon hij zien welke muren geen risico opleverden voor opstijgend vocht zodat injecties op die plaatsen niet nodig waren. Alle problemen zijn op dit moment volledig opgelost zodat we ten volle kunnen genieten van onze woning.”