Rudy Van Aelst

Menu

Hoe geef ik meerwaarde aan mijn vochtige kelder?

 

Een kelder kan absoluut een meerwaarde betekenen voor uw woning. Het is de perfecte plek om zaken te bewaren of te stockeren. U kan uw kelder zelfs inrichten als extra woonruimte. Dit alles valt evenwel letterlijk in het water als u kampt met … water- of vochtproblemen.

 

Er zijn twee mogelijke oplossingen:

º  Het plaatsen van noppenmatten en een pompput

º  Uw kelder voorzien van een waterdichte afdichting

 

Noppenmatten en een pompput

Bij deze oplossing blijft het water in de kelder, maar plaats je noppenmatten op de vloer. Hierover komt dan een chappe of betonvloer. Verder omvat het systeem een pompput met vlotter. Deze pompt het water uit de kelder.

 

Een noppenmat is een harde plastic met naast elkaar ingedrukte noppen van +/- drie millimeter. Tussen deze noppen krijgt het water alle bewegingsruimte. Het systeem heeft als grote voordeel dat je na plaatsing met droge voeten in en uit je kelder geraakt.

 

Er zijn evenwel ook grote nadelen:

º  De prijs ligt zeer hoog en soms zelfs hoger dan bij een volledige waterdichte cementering.

º  De kelder behoudt zijn hoog vochtigheidsgehalte. Hij blijft dus muf ruiken. Ook het stockeren van poreuze materialen is moeilijk door de schimmelvorming. Ook voor u persoonlijk verhoogt het comfort niet.

º  De kelderhoogte wordt kleiner. Zo verliest u de dikte van de afwerkvloer.

º  Bij een hoge grondwaterstand voldoet het systeem niet. In die gevallen blijft een behandeling van de keldermuren noodzakelijk.

º  De pomp moet na verloop van tijd vervangen worden. Bovendien vraagt een pomp regelmatig onderhoud.

º  Door het pompen wordt het grondwater rond de kelder voortdurend weggepompt. Bij een verhoogde grondwaterstand en een stijging van de waterinfiltratie moet je een zwaardere pomp plaatsen.

º  Het vakkundig maken van de pompput is geen evidentie. Zo moet de pompput +- 0,4 meter diep zijn voor een goede werking van de vlotter. Hoe dieper de put, hoe minder vaak de pomp moet werken. Er mag absoluut niet door de constructieve keldervloer gekapt worden om de pompput te maken visit this website. In dat geval pompt de pomp mogelijks rechtstreeks grondwater en zand weg. Na verloop van tijd ontstaan hierdoor verzakkingen en constructiebarsten met zelfs een instortingsrisico tot gevolg.

 

Een waterdichte afdichting

Een waterdichte afdichting komt aan de binnenkant. Deze bestaat uit een cementering van zes lagen, waarvan twee smeerlagen en vier aanhechtingslagen. De cementering bevat onder andere rijnzand, cement en een dichtingsproduct.

 

De afdichting wordt rechtstreeks aangebracht op de constructieve muren en vloeren. Het plaatsen van een waterdichte afdichting vraagt heel wat arbeid, maar het biedt wél een volledige waterdichtheid.

 

ADV Works biedt alleen een waterdichte cementering aan omdat u dan het probleem bij de oorzaak aanpakt. Interesse in een offerte? Contacteer ons gerust.